Informacje dla wystawców

<p align="justify">
    <b>Szanowni Państwo,</b><br />
    <br />
    przekazujemy Państwu jeszcze raz najważniejsze informacje związane z organizacją XVIII Kongresu PTK w Poznaniu.<br />
    <br />
    <b>MONTAŻ WYSTAWY.</b><br />
    <br />
    Wjazd na teren MTP w dniu 17 września dla firm budujących stoiska będzie możliwy po uzyskaniu <b>karty wjazdu</b> (do odbioru w Recepcji Wystawc&oacute;w) w paw. 7A (od strony ul. Śniadeckich).<br />
    <br />
    Teren wystawy będzie dostępny dla ekip montujących stoiska w dniu 17 września od godziny 7.00 i przez całą noc, aż do godziny 6.00 rano 18 września 2012 r. W przypadku stoisk, kt&oacute;re będą potrzebowały więcej czasu na zabudowę, niż wyżej ustalone 23 godziny, jest możliwość otrzymania dodatkowego czasu na dwa dni przed kongresem. W tym wypadku montaż będzie się odbywał w godzinach 7.00 &ndash; 22.00, a zgoda przyznawana jest indywidualnie przez MTP. Kontakt: Robert Łasecki, tel. 61 /86 92 811, fax. 61 86 25 88, e-mail: robert.lasecki@mtp.pl Paweł Maciąg, tel. 61 /86 92 812, fax. 61 86 25 88, e-mail: pawel.maciag@mtp.pl <b>Prosimy, aby bezwzględnie zakończyć przygotowanie i sprzątanie stoiska do godz. 7.00 dnia 18 września 2014 r.</b><br />
    <br />
    <b>INSERTY I PRZESYŁKI</b><br />
    <br />
    <b>Wszystkie przesyłki materiał&oacute;w, kt&oacute;re mają się znaleźć na stoisku firmowym, przyjmowane będą w dniach 15 i 16.09.2014 r. w godzinach od 7.00 do 19.00 w pawilonie 15 magazyn KZ na terenie MTP </b>(po tym terminie materiały nie będą przyjmowane).<br />
    <br />
    Firmy, kt&oacute;re zawarły z Komitetem Organizacyjnym Kongresu stosowną umowę na umieszczenie w torbach kongresowych tzw. insert&oacute;w, informujemy, że powinny być one wcześniej (w pojedynczych egzemplarzach) przedstawione Komitetowi Organizacyjnemu. Dostawa na teren Targ&oacute;w w podanym wyżej terminie. Przesyłki muszą być wyraźnie opisane: PTK &ndash; nazwa firmy, zawartość. Brak opisu może spowodować, że przesyłka trafi na inną, r&oacute;wnocześnie odbywającą się na Targach imprezę.<br />
    <br />
    Osoba do kontaktu ze strony MTP (przyjmowanie materiał&oacute;w konferencyjnych): Hubert Pawlak, tel.: 61/869 29 12<br />
    <br />
    <b>IDENTYFIKATORY.</b><br />
    <br />
    Wszystkie osoby uczestniczące w Kongresie powinny stale nosić identyfikator. Identyfikatory dla wystawc&oacute;w oraz karty wjazdowe dla samochod&oacute;w wystawc&oacute;w (ważne w czasie trwania Kongresu) będą do odbioru w <b>recepcji Kongresu</b>, znajdującej się na poziomie 0 <b>w pawilonie 15</b> od godz. 16:00 do 18:00 w środę 17 września oraz w czwartek 18 września od 7:00.<br />
    <br />
    Z poważaniem<br />
    <br />
    Krystian Stanek</p>