Informacje dla wystawców

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu jeszcze raz najważniejsze informacje związane z organizacją XVIII Kongresu PTK w Poznaniu.

MONTAŻ WYSTAWY.

Wjazd na teren MTP w dniu 17 września dla firm budujących stoiska będzie możliwy po uzyskaniu karty wjazdu (do odbioru w Recepcji Wystawców) w paw. 7A (od strony ul. Śniadeckich).

Teren wystawy będzie dostępny dla ekip montujących stoiska w dniu 17 września od godziny 7.00 i przez całą noc, aż do godziny 6.00 rano 18 września 2012 r. W przypadku stoisk, które będą potrzebowały więcej czasu na zabudowę, niż wyżej ustalone 23 godziny, jest możliwość otrzymania dodatkowego czasu na dwa dni przed kongresem. W tym wypadku montaż będzie się odbywał w godzinach 7.00 – 22.00, a zgoda przyznawana jest indywidualnie przez MTP. Kontakt: Robert Łasecki, tel. 61 /86 92 811, fax. 61 86 25 88, e-mail: robert.lasecki@mtp.pl Paweł Maciąg, tel. 61 /86 92 812, fax. 61 86 25 88, e-mail: pawel.maciag@mtp.pl Prosimy, aby bezwzględnie zakończyć przygotowanie i sprzątanie stoiska do godz. 7.00 dnia 18 września 2014 r.

INSERTY I PRZESYŁKI

Wszystkie przesyłki materiałów, które mają się znaleźć na stoisku firmowym, przyjmowane będą w dniach 15 i 16.09.2014 r. w godzinach od 7.00 do 19.00 w pawilonie 15 magazyn KZ na terenie MTP (po tym terminie materiały nie będą przyjmowane).

Firmy, które zawarły z Komitetem Organizacyjnym Kongresu stosowną umowę na umieszczenie w torbach kongresowych tzw. insertów, informujemy, że powinny być one wcześniej (w pojedynczych egzemplarzach) przedstawione Komitetowi Organizacyjnemu. Dostawa na teren Targów w podanym wyżej terminie. Przesyłki muszą być wyraźnie opisane: PTK – nazwa firmy, zawartość. Brak opisu może spowodować, że przesyłka trafi na inną, równocześnie odbywającą się na Targach imprezę.

Osoba do kontaktu ze strony MTP (przyjmowanie materiałów konferencyjnych): Hubert Pawlak, tel.: 61/869 29 12

IDENTYFIKATORY.

Wszystkie osoby uczestniczące w Kongresie powinny stale nosić identyfikator. Identyfikatory dla wystawców oraz karty wjazdowe dla samochodów wystawców (ważne w czasie trwania Kongresu) będą do odbioru w recepcji Kongresu, znajdującej się na poziomie 0 w pawilonie 15 od godz. 16:00 do 18:00 w środę 17 września oraz w czwartek 18 września od 7:00.

Z poważaniem

Krystian Stanek