Informacje ogólne

Termin:
18/19/20 września 2014 roku

Miejsce:
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
PAWILON 15
Główne wejście: ul. Głogowska 14 - Wejście Południowe (dawny McDonald`s) oraz ul. Głogowska (vis a vis "Dworca Zachodniego") 

Sekretariat Kongresu, Recepcja, Rejestracja:
(Pawilon 15, Międzynarodowe Targi Poznańskie ul. Głogowska 14)

Godziny Otwarcia:
Środa (17.09.2014) - 14:00 - 18:00
Czwartek (18.09.2014) - 8:00 - 18:00
Piątek (19.09.2014) - 8:00 - 18:00
Sobota (20.09.2014) - 8:00 - 13:00

W tym miesjcu odbywać się będzie: rejestracja, odbiór materiałów, pobieranie opłat.

Opłata rejestracyjna :

Członkowie PTK do 31.03.2014                                  350,00 PLN
Członkowie  PTK do 30.06.2014.                                380,00 PLN
Członkowie  PTK od 01.07.2014                                 410,00 PLN            

Pozostali uczestnicy do 31.03.2014                            410,00 PLN
Pozostali uczestnicy do 30.06.2014                            450,00 PLN
Pozostali uczestnicy od 01.07.2014                            490,00 PLN

Rejestracja na miejscu                                                550,00 PLN

Rejestracja jednodniowa                                             205,00 PLN
Osoba towarzysząca                                                   175,00 PLN

Zwolnieni z opłaty: Członek Honorowy PTK, wykładowca, emeryt, rencista, student, stażysta w 1 roku po studiach, pielęgniarka, technik medyczny

Opłata uczestnictwa (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty Kardiologii Polskiej w 2015 r.

Identyfikatory:
Zarząd Główny PTK - czerwone
Komitet Organizacyjny - niebieskie
Wykładowcy/Goście - zielony
Uczestnicy - biały
Przedstawiciele firm - szary
Osoby towarzyszące - pomarańczowy
Prasa - żółty
Wstęp na sale obrad i wystawę będzie możliwy tylko dla osób posiadających identyfikatory

PROSIMY NIE ZGUBIĆ IDENTYFIKATORA! BEZ IDENTYFIKATORA NIE MA WEJŚCIA NA OBRADY!
NA TERENIE OBRAD OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU
PROSIMY O WYŁĄCZENIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH W SALACH OBRAD

Spotkanie towarzyskie dla uczestników Kongresu – 18 września (czwartek) 2014 r. godz. 20:00 – Pawilon 7A (wejście na podstawie identyfikatora – prosimy go nie zapomnieć)

 

Uroczysta inauguracja XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się 18 września (czwartek) 2014 r. o godz. 16:15 w sali 8 Centrum Kongresowego Poznań Targi - pawilon 15

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 19 września (piątek) 2014 r. o godz. 18:15 w sali 8 Centrum Kongresowego Poznań Targi - pawilon 15

 

Punkty edukacyjne:
Informujemy, że za udział w Kongresie zostaną przyznane 22 punkty edukacyjne OIL oraz 14 punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Certyfikaty:
Certyfikaty uczestnictwa będą wydawane po zakończeniu wykładów w recepcji konferencyjnej za okazaniem identyfikatora.
 


Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).