Opłaty

OPŁATA REJESTRACYJNA

do 31.03.2014

od 01.04.2014

od 01.07.2014

na miejscu

Lekarze

410 zł

450 zł

490 zł

550 zł

Członkowie honorowi PTK

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Członkowie PTK

350 zł

380 zł

410 zł

550 zł

Osoby towarzyszące

175 zł

175 zł

175 zł

175 zł

Emeryci, renciści, studenci, stażyści w rok po studiach, pielęgniarki, technicy medyczni

0 zł

0 zł

0 zł

0 zł

Rejestracja jednodniowa 18.09.2014

205 zł (opłata możliwa również na miejscu)

Rejestracja jednodniowa 19.09.2014

205 zł (opłata możliwa również na miejscu)

Rejestracja jednodniowa 20.09.2014

205 zł (opłata możliwa również na miejscu)

DECYDUJE DATA PRZELEWU, nie data rejestracji.

Opłata uczestnictwa (poza rejestracją jednodniową i osób towarzyszących) obejmuje koszt prenumeraty czasopisma "Kardiologia Polska" na 2015 rok

 

Wpłaty za uczestnictwo w Kongresie należy dokonać na konto:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73
80–180 Gdańsk

Fortis Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem „KongresPTK2014”

 

Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę fv:

 Wysyłka e-mailem   -   0,00 PLN
 List zwykły polecony   -   5,00 PLN
 

Warunki wycofania zgłoszenia.

Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny: dok@viamedica.pl.

Po 31. sierpnia 2014 roku nie ma możliwości wycofania udziału wraz ze zwrotem opłaty kongresowej, a każda zmiana uczestnika wiąże się z koniecznością wniesienia nowej opłaty rejestracyjnej.

Wszystkie osoby rejestrujące się na XVIII Kongres PTK oświadczają, że dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („PTK”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 3a lok. 1/2 w celach związanych z prenumeratą czasopisma Kardiologia Polska („KP”) do którego to tytułu prawo ma PTK.