Regulamin obrad

Sesje trwają 90 minut. Czas przeznaczony na prezentację pracy w sesji:
−         Dydaktycznej wynosi 15 minut, 5 minut pozostaje na dyskusję.
−         Prac oryginalnych – prezentacji ustnej wynosi 10 min, 5 min pozostaję na dyskusje.
−         Przypadków klinicznych wynosi 15 min, 5 min pozostaję na dyskusje. 

W czasie prezentacji wymagane jest przedstawienie „deklaracji potencjalnego konfliktu interesów” (w stosunku do wygłaszanej prezentacji). Link ze wzorem slajdu do pobrania tutaj: abstrakty.ptkardio.pl/files/pdf/konflikt.pptx

Sesje plakatowe będą odbywały się w Sali sesji plakatowych. Wymiary plakatu: szerokość 100 cm, wysokość 150 cm. Plakat musi zawierać nazwisko (nazwiska) autora (autorów) oraz tytuł pracy i nazwę ośrodka, z którego praca pochodzi. Dozwolonym językiem  jest polski i angielski. Plakaty przydzielone do danej sesji należy umieścić najpóźniej na 20 min przed jej rozpoczęciem, w oznaczonym numerem pracy miejscu (nr z Systemu Abstraktowego – w zakładce „Twoje abstrakty” należy kliknąć „Podgląd” i odczytać nr obok tytułu pracy na górze).  Po skończonej sesji prosimy o zabranie swoich plakatów - plakaty pozostawione po oznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Kongresu.

Uprzejmie informujemy, że system prezentacji multimedialnych na salach obrad uniemożliwia podłączenie i korzystanie z indywidualnych komputerów. Prezentacje multimedialne przygotowane na nośniku (pendrive, płyta CD), w programie PowerPoint, proszę przekazać najpóźniej na 30 minut przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji. Wykłady powinny minimum dwa dni wcześniej zostać przesłane przewodniczącym sesji, którzy w ten sposób będą mogli przygotować się do dyskusji.

Prezentacje inne niż Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający. Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pen-drive. Filmy powinny być zapisane w formacie avi, divx, xvid, wmv, mov, mpg i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji). Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny i Naukowy nie odpowiada.

W przypadku prezentacji przygotowanych w PowerPoint 2010 oraz 2013 prosimy, aby przed zapisaniem zostały skonwertowane do formatu pptx. Operacje tą należy wykonać w menu wybierając opcję: konwertuj oraz tryb zgodności.